Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Kertvárosi Bölcsőde - TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Kertvárosi Bölcsőde”
A szerződött támogatás összege: 99.897.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés szakmai tartalma:
Az épület az 1960-as évek végén épült. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde Tatabánya város Kertváros városrészében elhelyezkedő 48 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő bölcsődéje.

A tervezett fejlesztés által érintett megvalósítási helyszín:
Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde
Tatabánya, Szent György utca 2., 6210 hrsz.

A bölcsődében az önállóan támogatható szakmai tartalomfejlesztés keretében férőhely felújításra – beleértve az épületgépészetet – kerül sor, valamint szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek fejlesztése valósul meg, a következő tartalmi beavatkozások mentén: új eszközök beszerzésével és az elavult eszközök cseréjével, lépcsős pelenkázó, gyermek öltözőszekrény, nagymozgást fejlesztő eszközök, tornapad és trambulin beszerzésével, csoportszobai beépített szekrények cseréjével.

A projektben beszerzendő eszközök hozzájárulnak a szakmai programban megfogalmazott nagymozgások fejlesztéséhez, a mozgásformák biztonságos végrehajtásához, a testtudatosság fejlesztéséhez, a lateralitás fejlesztéshez, a gyermekek alapmozgásának kialakulásának segítéséhez.
Az eszközök a régi, elavult eszközök helyett kerülnek beszerzésre, a gyermeklétszámhoz mérten, illetve olyan új eszközök beszerzése is célzott, amelyek az újszerű, komplex fejlesztést szolgálják minden gyermek számára.

Projektarányos akadálymentesítést tervezünk, a projektbe rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő került bevonásra.

A tervezett bölcsődei fejlesztés a komplexitásra törekszik, így az az energetikai – elektromos, gépészeti –, valamint az egyéb felújítási szükségletekre is reagál. Egyúttal a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztést is megcélozza.

A beavatkozás a szakmai fejlesztéshez szükséges háttér megteremtésére fókuszál, és mellette energetikai jellegű beavatkozást tesz lehetővé, mely az épület hőszigetelésének javítását, a gépészeti rendszerek korszerűsítését foglalja magában.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A jelen projekt kiemelt céljainak egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 0-3 éves korosztály bölcsődei elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat. A tervezett beavatkozás egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyel a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítva ezzel a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. IV. negyedév

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-771
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu