Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Kertvárosi Bölcsőde - TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Kertvárosi Bölcsőde”
A szerződött támogatás összege: 99.897.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés szakmai tartalma:
Az épület az 1960-as évek végén épült, falazott téglaszerkezetű, magas tetős kialakítású (eltolt fél-nyeregtetős), hullámpala fedésű, alaprajza H-t formáz.

A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde Tatabánya város Kertváros városrészében elhelyezkedő 48 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő bölcsődéje.

Megvalósítási helyszín:
Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde
2800 Tatabánya, Szent György utca 2., 6210 hrsz.

Megvalósult műszaki beavatkozások:
Az uniós forrásnak köszönhetően a fejlesztés eredményeként az épület teljes egészében új külső megjelenést kapott. Megvalósult a tető hő- és vízszigetelése, a homlokzat hőszigetelése, a villamoshálózat és kapcsolódó szerelvényeinek teljes felújítása, továbbá teljes körű gépészeti felújítást hajtottunk végre, mely magában foglalta a gázkazán cseréjét, a radiátorok cseréjét szabályozható elemek beépítésével, valamint az elöregedett fűtési vezetékek cseréjét is.
Az épület belső tere a kialakított akadálymentes WC-vel gazdagodott.

A bölcsődében lévő csoportszobák, illetve a folyosók modern külsőt kaptak, antibakteriális PVC, új járólap, csempe került le-, illetve felhelyezésre, valamint a belső terek fala színes festékréteget kapott. A fejlesztésnek köszönhetően egy esztétikus, egészséges, gyermekbarát környezet várja a gyermekeket.

A Bölcsődébe számos fejlesztő eszköz is beszerzésre került az uniós forráson túl, önkormányzati forrás hozzáadásával, úgymint nagymozgást fejlesztő eszközök (tornapad, trambulin), valamint lépcsős pelenkázó. A bölcsődei csoportszobákba beépített szekrények, a folyosóra gyermek öltözőszekrények készültek.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A konstrukció kiemelt céljainak egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 0-3 éves korosztály bölcsődei elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat. A megvalósult fejlesztés egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyelt a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósult fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítva ezzel a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 

A projekt befejezési dátuma: 2018. IV. negyedév

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-771
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu

Archívum