Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése – TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 170.000.000,-Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001
 

A projekt célja:
A projekt keretében a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények két egysége: a Család és Gyermekjóléti Központ (2088 Tatabánya, Platán tér 10.), valamint az Újvárosi Segítő Szolgálat (2800 Tatabánya, Huba Vezér u. 6-14.) kerül fejlesztésre.
A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ a szolgáltatási és a központi (a hatósági intézkedésekhez tartozó) feladatait önálló szakmai egységekben látja el 2016. január 01-től. Az intézmény szolgáltatási területe felöleli Tatabánya teljes területét, valamint a járási településeket. Az intézmény Platán utcai épülete adott otthont, mely jelenlegi funkciójához nem túl praktikusak. A szabályozási környezet változása a személyi feltételeken túl a tárgyi környezet fejlesztését is igénylik. Az épület fejlesztése és új eszközök beszerzése modernebb munkakörülményeket biztosít az ott dolgozók számára, és kulturáltabb feltételeket teremt a szolgáltatásokat igénybe vevők részére. Az új gépjármű beszerzésével a tömegközlekedési eszközzel nem, vagy csak nehezen, nagy időráfordítással megközelíthető területeken élő hátrányos helyzetű személyek ellátási feltételei javulnak.

Megvalósulási helyszín és kivitelezés:
A Platán tér 10. sz. Család és Gyermekjóléti Központ a szolgáltatási és a központi (a hatósági intézkedésekhez tartozó) feladatait önálló szakmai egységekben ellátó helyiség.

A pályázaton belül a Családsegítő szolgálat munkájának segítésére egy gépjármű került beszerzésre, mellyel megközelíthető lesz minden olyan terület, mely eddig közlekedési infrastruktúrájának köszönhetően elzártnak volt tekinthető. Ennek a projektelemnek megvalósítása a teljes pályázati összegből az épület infrastrukturális fejlesztését, ezen belül egy 16 autót befogadó parkoló kialakítását, továbbá felújításra került az összes nyílászáró, részleges padlóburkolat csere valamint külső hőszigetelés. A Platántér 10. sz. alatti projektelem felújítása 2017. április 18.-ával kezdődött és szeptember 19-ével fejeződött be. A TJ ESZI Újvárosi Segítő Szolgálata étkeztetés, házi segítségnyújtást, valamint idősek nappali ellátását biztosítja a rászoruló lakosság számára, amelynek fejlesztése szintén a projekt keretein belül kívánunk fejleszteni.

Megvalósulási helyszín és kivitelezés:
Huba vezér u. 6-14. sz. alatt található Tatabánya Újváros városrészében, egy tömbház földszintjén található, amely az Újvárosi Segítő Szolgálata étkeztetés, házi segítségnyújtást, valamint idősek nappali ellátását biztosítja.

Ennek a projektelem kezdésének dátuma: 2017. szeptember
A Szent József -egykoron halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fenntartott- intézményben helyeztük és marad a mentálhigiénés ellátás.
Ennek a szolgáltatásnak áthelyezésével nyert hasznos négyzetméter növeli az idősek nappali ellátásához szükséges tereket. A kivitelezés során megvalósult az épület nyílászáróinak teljes cseréje, a padlózat burkolatának cseréje, a fűtési rendszer teljes felújítása, mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, a vizesblokkok teljes felújítása, konyhai eszközök, irodai bútorok, bútorok, valamint étkező teljes bútorzatának modernizálása. A kivitelezés befejezése, amelyet átadás-átvételi dokumentációval fizikailag megvalósult: 2018 március 19.-én. Az intézményt használók és dolgozók május elején vehetik birtokba. (A bútorok leszállítását követően.)

Mindkét épület felújításakor energiahatékonysági korszerűsítési szempontok érvényesülnek, valamint az akadálymentesítés is kialakításra kerül.
Mindkét helyszínen a működéshez szükséges eszközfejlesztés is megvalósult. Mindez az esélyegyenlőség, a szolgáltatásokhoz való jobb és egyenlő hozzáférés tekintetében is pozitív változásokat eredményez. A projekt keretében egyszerre fejlesztjük az infrastrukturális, így hatékonyabb szolgáltatást tudunk kialakítani, így építeni tudunk az alapellátásban dolgozók tudásbázisára. A szép, új motiváló környezet megteremtésével mid a lakosság, mind a dolgozó személyzet komfort érzete javul.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

Archívum

Újvárosi Segítő Szolgálat:

Család- és Gyermekjóléti Központ: