Óvodafejlesztés Tatabányán – Gyermekkert Óvoda TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Gyermekkert Óvoda”
A szerződött támogatás összege: 92 929 324 Ft
A támogatás mértéke: 100%
 

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés szakmai tartalma

A Gyermekkert Óvoda Tatabánya város Újváros központjában elhelyezkedő 100 fő óvodás korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő óvoda.

Megvalósítási helyszín:
Gyermekkert Óvoda, 2800 Tatabánya, Mártírok útja 57. (Helyrajzi szám: 11249)

A gyermeki kreativitás megőrzésének érdekében és kibontakoztatására csoportszobai játékok és játékeszközök beszerzésére került sor, úgymint
-    mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, szabályjátékok;
-    mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
-    az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei, értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök;
-    a környezettudatosságra nevelés jegyében a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök.

Az eszközök hozzájárulnak a pedagógiai programban megfogalmazott nagymozgások fejlesztéséhez, a mozgásformák biztonságos végrehajtásához, a testtudatosság fejlesztéséhez, a lateralitás fejlesztéshez, a gyermekek erőnlétének fejlesztéséhez, az alapmozgások kialakulásának segítéséhez.
A mikro-csoportban történő tevékenykedtetéshez szükséges, hogy egy időben több eszköz álljon a gyermekek rendelkezésére. A gyermekek sajátosságaihoz alkalmazkodva fejlesztik a gyermek testi, kognitív és viselkedési funkcióit.
Segítik a gyermekek célzott mozgásfejlesztését, egyéni terápiában, használatukkal fejleszthető a gyermekek koordinációs képessége, ritmusérzéke.
A vesztibuláris ingerlés hatása a megkésett mozgás- és beszédfejlődésre is kedvező hatással alkalmazható. A mozgásfejlesztő eszközök a mozgásfogyatékos, megkésett mozgásfejlődésű gyermekek mozgáskoordinációs, az egyensúlyi, téri tájékozódás fejlesztéséhez járulnak hozzá. Az eszközök a régi, elavult eszközök helyett kerültek beszerzésre, a gyermeklétszámhoz mérten, illetve olyan új eszközök kerültek beszerzésre, amelyek az újszerű, komplex mozgástevékenységet szolgálják.

Műszaki beavatkozások:
Homlokzat, tető, bejárati ajtók:
A projekt megvalósításával a gazdasági szárnyban hőszigetelés készült a homlokzati falakra és a tető alatti födémre. A bejárati ajtókat az előírásoknak megfelelő műanyag ajtókkal váltottuk ki.
A korábban nem használt területen egy tornaszoba, egy sószoba, egy fejlesztőszoba és egy akadálymentes vizesblokk is kialakításra került.
Homlokzati nyílászárók:
Az érintett épületrészeken fehér színű, műanyagból készült homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre, 2 rétegű üvegezéssel.

Belső nyílászárók:
Az épületen belül mintegy harminc darab egyszárnyú, illetve többszárnyú beltéri ajtó cseréje valósult meg.

Burkolatok:
A belső felújítás során a csoportszobák padlóburkolata is megújult, antibakteriális PVC került felhelyezésre. A belső oldalfalakon kétszeri színes diszperziós festést alkalmaztak.

Elektromos energia ellátás:
Az épület több, mint négy évtizedes elektromos rendszerének megújítása is a projekt részét képezte, melynek keretében a főelosztók, vezetékek, kapcsolók és dugaljak cseréje valósult meg. A lámpatestek egy korábbi fejlesztés részeként már cserére kerültek, így a mostani beruházás ezeket nem érintette.

Fűtés:
Az épületben a távfűtési rendszer is átalakításra került, a korszerűtlen öntöttvas radiátorok és csőregiszterek helyett szabályozható, modern hőleadó berendezések kerültek beépítésre, valamint az elosztó hálózat is lecserélésre került kis átmérőjű csövezésre – műanyag csövek esetén falba, padozatba süllyesztve.

Az épületen kívüli munkák:
Az udvaron lévő járdák, a felújításban részt vevő szárnyhoz kapcsolódó fektetőterasz felújítása is a projekt részét képezte, melyekkel az akadálymentes megközelíthetőség és használat felé tettünk nagy lépést.

Az épület akadálymenetesítése a projektbe bevont a rehabilitációs szakmérnök által javasoltak szerint történt meg. Az átalakítással érintett épületszárny bejáratnál az akadálymentesítési műszaki leírásban megfogalmazottak szerint rámpát építettek ki, valamint kijelölésre kerül az akadálymentes parkoló is.

Az épületben olyan fejlesztés nem valósult meg, mellyel az épület jelenlegi kontúrjait túllépnénk, az átalakítások a belső térben történtek.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A kiemelt célok egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 3-6 éves korosztály óvodai elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél továbbá, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat. A beavatkozás egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyel a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósult fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

Az óvodai fejlesztési célok a komplexitásra törekszenek, így azok az energetikai – elektromos, gépészeti –, valamint az egyéb felújítási szükségletekre is reagálnak, egyúttal a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozzák.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma:
A kivitelezés befejeződött, az eszközök leszállításra kerültek, a projekt pénzügyi elszámolása 2017. IV. negyedévre tervezett.

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-771
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu

Archívum