Tatabányai Foglalkoztatási Paktum – TOP 6.8.2-15-TB1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum

A szerződött támogatás összege: 300.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001

Projekt rövid bemutatása:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. februári közgyűlésén döntött arról, hogy konzorcium keretében, mint vezető konzorciumi tag pályázatot nyújt be a TOP 6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” felhívás keretében „Tatabányai Foglalkoztatási Paktum” címmel. A támogatási szerződés 2016. június 28-án aláírásra került. A pályázó konzorcium tagjai: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat), a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (Továbbiakban Kormányhivatal) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. (Továbbiakban: GFSZ) A támogatási szerződés aláírásával a város 300 millió forintos kerethez jutott, melynek legalább 70%-át különböző foglalkoztatás bővítésre szolgáló támogatásra költheti, ezek elsősorban bér- és bérjellegű, képzési és lakhatási támogatást jelentenek a pályázat célcsoportjában megjelölt személyek számára.

A program keretében megalakult egy szervezet (Paktumszervezet), mely a foglalkoztatási helyzet és a gazdaság fejlesztését hivatott támogatni, tevékenysége a térségi együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen alapul. A szervezet tagjai között szerepelnek a konzorcium tagjai, több munkáltatói képviselő, képzőintézetek, civil szervezetek, a megyei önkormányzat és a kamara. Az együttműködés célja a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, munkaerő-piaci és foglalkozási információk átadásával a célcsoport tagjainak hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzésének megvalósítása. A helyi munkaadók igényeire épülő képzések megteremtésével kívánjuk a rendelkezésre álló foglalkoztatásba bevonható embereket a munka világa felé terelni, a képzés nélkül is bevonható munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzéséhez átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek álnak rendelkezésre. A programok eredményeképpen a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra történő visszatérésének lehetőségét kívánjuk megteremteni.

A projekt fő tevékenységei:

 • Foglalkoztatási Paktumszervezet működtetése
  • Partnerség építés, foglalkoztatás szempontjából releváns szervezetek összefogása a munkaerő-piac fejlesztése érdekében.
 • Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásba helyezésének elősegítése

A foglalkoztatást elősegítő projektelem az alábbi tevékenységeket fedi le:

 • Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás
 • Képzések szervezése
 • Elhelyezkedést segítő támogatások nyújtása
 • Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
 • Marketing és toborzási tevékenységek
  • honlap működtetése, ingyenesen elérhető álláshirdető felülettel
  • online és offline hirdetések
  • rendezvények szervezése (kiemelten állásbörze)

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október

A projekttel kapcsolatos további információ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft, 2800, Tatabánya, Szent Borbála út 1, Tel./Fax: +36-34/785-580, 34/785-919, paktum@gfsz.hu, www.paktum.gfsz.hu