Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése - TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Fenntartható Városi Mobilitási Terv Készítése

A szerződött támogatás összege: mintegy 40 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Tatabánya Megyei Jogú Város stratégiai célnak tekinti az intermodális közlekedés feltételeinek kialakítását, továbbá a nem gépjárműves, illetve közösségi közlekedés előtérbe helyezését az egyéni gépjárműves közlekedéssel szemben.

Az intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása elősegíti a közforgalmú közlekedésre való egyéni „ráutazást”, és a városrészek irányába a közforgalmú közlekedéssel történő továbbutazást.

A közlekedési módok között szükséges gondoskodni a vasúti, a helyi és helyközi autóbusz állomásoknál a pillanatnyi információk megfelelő hozzáférhetőségéről (utastájékoztatás korszerűsítése, rendszerbe foglalása), a közlekedési alrendszerekkel való kapcsolatok kiépítéséről (P+R és B+R parkolók) és a szükséges közlekedési kapacitások fejlesztéséről (közúti-, kerékpáros és gyalogos megközelítések fejlesztése), a vasúti, helyi és helyközi autóbusz közlekedés integrált kiszolgálására alkalmas környezet kialakításáról. A közösségi közlekedési szolgáltatók alapvető célja a személygépjárművel versenyezni tudó, attraktív és az utasok számára jó színvonalú szolgáltatást nyújtó rendszer működtetése, megfelelő utastájékoztatási rendszer és menetrend kialakítása, valamint fogyatékkal élők bevonása a potenciális utazóközönség körébe az akadálymentes átszállás lehetőségének biztosítása révén megkönnyítve utazásukat.

A város foglalkoztatásának bővülését évek óta Ipari Parkjának intenzív növekedése biztosítja, illetve az elkövetkezendő évekre meghatározza. A foglalkoztatók munkaerő beszállítási igényeinek kielégítése elengedhetetlen cél a város közlekedési stratégiáján belül. A város stratégiai elképzeléseiben alternatív hajtóanyaggal működő közösségi közlekedési eszközök alkalmazását tűzi ki célul, mellyel jelentősen csökkenthető a környezetre káros anyagok kibocsátása.

Mindezen célok, illetve a megvalósításhoz szükséges eszközrendszerek részletes kidolgozását, megvalósítását szolgálja a Tatabánya Megyei Jogú Város fenntartható városi mobilitási tervének elkészítése.

A fenntartható városi mobilitási terv a város számára az elkövetkező időszak legjelentősebb közlekedéstervezési dokumentuma lesz. A fenntartható városi mobilitási terv feladata, hogy a meglévő közlekedési infrastruktúrák kezelésével és szolgáltatások nyújtásával hatékonyabbá, fenntarthatóbbá váljék a városi közlekedés, költséghatékony mobilitási intézkedéseket határozzon meg.

A fenntartható városi mobilitási terv Tatabánya Megyei Jogú Város hosszú távú fejlesztési (elsősorban közlekedési infrastruktúra és szolgáltatási) elképzeléseit összefoglaló stratégia, valamint a meglévő és távlati közlekedési rendszer sajátosságain alapuló rövid távú intézkedési terv, melynek alapelve az indikátorok széles skálájának használata. A cél egy olyan közlekedési rendszer kialakítása és fenntartása, amely hozzájárul az életminőség növekedéséhez, a gazdaság fejlődéséhez és a versenyképesség javulásához úgy, hogy magas színvonalon nyújt mobilitási szolgáltatásokat, emellett az erőforrásokat is hatékonyan használja fel.

Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Terve a városban az első befejezett projekt, melyet az Európai Unió a Széchenyi 2020 program keretében támogat.

A közlekedési tanulmány készítését támogató projekt TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002 kódszámon, az előre tervezett közel 40 millió forint helyett, mintegy 31 millió forintból valósult meg a Tatabánya Megyei Jogú Város és a T-Busz Tatabányai Autóbuszközlekedési Kft. alkotta konzorcium szakmai felügyelete alatt.

A projekt befejezési dátuma: 2017. január 10.
A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002

A projekttel kapcsolatos további információ:
Kovács Lászlóné pályázati pénzügyi referens
(telefon: 34/515-700 352-es mellék, e-mail: kovacs.laszlone@tatabanya.hu)

Fenntartható városi mobilitási terv Tatabánya (SUMP)