Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban - TOP-6.6.1-16-TB1-2017-00002

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban
A szerződött támogatás összege: 115.160.246 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja:

Jelen projekt keretében fejlesztésre kerül a háziorvosi ügyeleti ellátás és két újvárosi háziorvosi szolgálat. A megvalósításánál nagy hangsúlyt fordítunk a lakosság közvetlen környezetében biztosított alapvető szűrővizsgálatoknak és egészségügyi állapotfelmérésnek, melynek kiemelt prevenciós szerepe van a lakosság egészségmegőrzésben.

A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Tatabánya Újvárosban” megnevezésű projekt átfogó célja illeszkedik a TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I.” című projektben meghatározott céljaihoz hozzájárulva Tatabánya Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásának fejlesztéséhez.

A projekt hozzájárulhat a munkaerő megtartásához, mivel eredményeként új, motiváló környezetet biztosít a tevékenység ellátásához, javítja a munkakörülményeket, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A célcsoport a háziorvosi ellátást igénybe vevők mellett kibővül az orvosi ügyeletet igénybe vevőinek célcsoportjával, mely Tatabánya város, továbbá Héreg, Környe, Szárliget, Tarján, Várgesztes, Vértessomló és Vértesszőlős lakossága részére mind felnőtt, mind háziorvosi sürgősségi ellátást biztosít, valamint sürgősségi ambulanciát működtet Tatabánya kistérség lakossága részére.

A fejlesztések 2 helyszínen összesen 2 felnőtt háziorvosi praxist, 1 orvosi ügyeletet érintenek. A fejlesztéssel érintett házi orvosi körzetek területi ellátási kötelezettség alapján 4.210 fő felnőtt lakost látnak el, az orvosi ügyelet által ellátandó települések lakosságszáma összesen 84.442 fő.

A fejlesztés helyszíne:
•    Győri út 24., HRSZ.:11143/1/A/30 szám alatt korábban gyógyszertárnak helyt adó ingatlanban kerül kialakításra az új orvosi ügyelet, a négy szintes lakóépület földszintjén lévő kb. 185 m2 területen.
•    Komáromi utca 45., HRSZ: 11136/A/64 szám alatt található ingatlanban kerülnek kialakításra az új háziorvosi rendelők. Az ingatlan teljes körű átalakításával, felújításával alakítható ki a szükséges két orvosi rendelő, a fektető, az asszisztensek munkaszobái, a mozgáskorlátozottak részére, valamint külön az ügyfelek részére mosdó/WC, a személyzet részére öltöző és vizesblokkok, illetve a minimum feltételekhez szükséges további helyiségek.
A projekt keretében eszközök beszerzése is megvalósul. Az új eszközökkel, szűrő-programok bevezetésével a korai felismerést, a gyógyulási szakasz rövidülését, preventív szemlélet kialakítását célozzuk. A beszerezni kívánt eszközök között a sürgősségi ellátást szolgáló eszközök (defibrillátor) mellett megjelennek a diagnosztikus eszközök (EKG, ABPM, áramlásmérő, INR meghatározó), melyek magasabb színvonalú ellátást képviselnek. Ezáltal már az alapellátás szintjén lehetővé válik több olyan vizsgálat elérése, melyet eddig csak szakellátás keretein belül lehetett megtalálni. Mindez az esélyegyenlőség, a szolgáltatásokhoz való jobb és egyenlő hozzáférés tekintetében is pozitív változásokat eredményez. A szűrőprogramokkal a lakosság egészségi állapota javítható.
A projekt keretében egyszerre fejlesztjük az infrastrukturális és szakmai részt, így hatékonyabb szolgáltatást tudunk kialakítani, támaszkodva az alapellátásban dolgozók tudásbázisára. Az eszközfejlesztés vonzataként a fekvőbeteg ellátással szorosabb együttműködés kialakítása válik lehetővé, a kórházi bent fekvés lerövidíthető.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. II. negyedév vége

A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700/315-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)