Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. - TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I.
A szerződött támogatás összege: 240 700 001 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001    
 

 

Projekt célja:
A projekt keretében nyújtott támogatás összegéből 3 megvalósítási helyszínen összesen 12 egészségügyi szolgáltató fejlesztése valósult meg, ebből 6 felnőtt háziorvosi praxis, 1 gyermekorvosi praxis és 5 védőnői szolgálat.
A projekt – összhangban a szakmapolitikai törekvésekkel, a TOP célkitűzésével és a felhívás céljával – az egészségügyi alapellátás feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségének mérséklését célozza. A projekt további célja a lakossági igényekhez igazodva az alapellátás „kapuőri” szerepének megvalósítása, oktató-felvilágosító, prevenciós tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. A fejlesztések által műszakilag, illetve a szakma szabályainak maximálisan megfelelő rendelők, tanácsadók kerülnek kialakításra. A fejlesztések megtervezésekor a szükséges szakmai egyeztetések az érintett egészségügyi szolgálatokkal megtörténtek, az eszközlista az adott szolgálatra speciálisan lett kialakítva, figyelembe véve az ellátottak problémáit, igényeit.

Megvalósulási helyszínek:
- A Záray pihenőparkban felépült mintegy bruttó 450 m2-es egészségügyi komplexumba költözhet 2 háziorvos és 2 védőnő. Az épület kivitelezési munkálatai befejeződtek, a hatósági engedélyek rendelkezésre állását követően a szolgáltatók hamarosan az új épületben kezdhetik meg működésüket. Jelenlegi működési helyeik – a háziorvosi rendelők esetében a Köztársaság út 3., a védőnők esetében a Kodály tér 4. - nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak – munkaállomások száma nem bővíthető, akadálymentes megközelíthetőség, használhatóság nem alakítható ki –, és átalakításokkal sem tehetők alkalmassá a szükséges funkciók fogadására.

A beruházás értéke bruttó 132,89 millió Ft.
Az épülethez OÉTK előírás szerint 14 darab parkoló került kialakításra (köztük 1 db mozgássérültek részére, továbbá 1 db az egészségügyi szolgáltató részére fenntartott). A projektelem révén a városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek összesen 1 217 m2, melyből 1000 m2 az új építésű ingatlan környezetének rendbetétele, 217 m2 a parkoló kialakításának a területe ugyancsak az új helyszínen.
-    A Gál István lakótelepen 4 felnőtt orvosi rendelő felújítására került sor. A munkálatok 2017. novemberében fejeződtek be és a felújított épület átadásra került.
-    Felsőgallán a felújítással 1 gyermekorvosi praxis, valamint 3 védőnői szolgálat volt érintett. A gyermekorvos és védőnők egy új, felújított rendelőbe költözhettek, a Szabadság tér 12. szám alá. A munkálatokat 2018. áprilisában fejezték be. A beruházással megoldódott az egészséges(védőnői szolgáltatást igénybe vevő) és az orvosi rendelésre érkező beteg gyermekek elkülönítése, továbbá a védőnői szolgálat ÁNTSZ előírásoknak megfelelő kialakítása is.
Mindhárom helyszínen a működéshez szükséges eszközfejlesztés is megvalósul. Az új eszközökkel, szűrő-programok bevezetésével a korai felismerést, a gyógyulási szakasz rövidülését, preventív szemlélet kialakítását célozzuk. A beszerezni kívánt eszközök között a sürgősségi ellátást szolgáló eszközök (defibrillátor) mellett megjelennek a diagnosztikus eszközök (INR meghatározó), melyek magasabb színvonalú ellátást képviselnek. Ezáltal már az alapellátás szintjén lehetővé válik több olyan vizsgálat elérése, melyet eddig csak szakellátás keretein belül lehetett megtalálni. Mindez az esélyegyenlőség, a szolgáltatásokhoz való jobb és egyenlő hozzáférés tekintetében is pozitív változásokat eredményez. A szűrőprogramokkal (dermatoscop, méhnyakszűrő állomás) a lakosság egészségi állapota javítható. A projekt keretében egyszerre fejlesztjük az infrastrukturális és szakmai részt, így hatékonyabb szolgáltatást tudunk kialakítani, így építeni tudunk az alapellátásban dolgozók tudásbázisára. Az eszközfejlesztés vonzataként a fekvőbeteg ellátással szorosabb együttműködés kialakítása válik lehetővé, a kórházi bent fekvés lerövidíthető.
A szép, új motiváló környezet megteremtésével és a korszerűbb szakmai eszközök beszerzésével, a hatásos eljárások eredményes alkalmazását tesszük lehetővé. A modern eszközökkel, valamint a szűrőprogramok bevezetésével a betegség korai felismerését célozzuk, mely a gyógyulási szakasz rövidülését, az egészség gyorsabb visszanyerését eredményezi. Az alapellátásban lehetővé válik a preventív szemlélet kialakítása.
A szakmai fejlesztésekkel már az alapellátás szintjén lehetővé válik több olyan vizsgálat elérése, melyet eddig csak szakellátás keretein belül lehetett megtalálni. Itt az esélyegyenlőségben történő pozitív változás kiemelendő.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. IV. né. – 2018. III. né.

Archívum

Felsőgallai Egészségház:

Gál István lakótelep orvosi rendelő:

Köztársaság úti új orvosi rendelő: