Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. - TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I.
A szerződött támogatás összege: 199 987 462 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001    
 

 

Projekt célja:
A projekt támogatási kérelmében 3 helyszínre együttesen 199 987 462 Ft támogatási igényt nyújtottunk be, melyből összesen összesen 14 egészségügyi szolgálatot (6 felnőtt háziorvosi praxist, 1 gyermekorvosi praxist és 5 védőnői szolgálatot) szeretnénk fejleszteni.
A projekt – összhangban a szakmapolitikai törekvésekkel, a TOP célkitűzésével és a felhívás céljával – az egészségügyi alapellátás feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségének mérséklését célozza. A projekt további célja a lakossági igényekhez igazodva az alapellátás „kapuőri” szerepének megvalósítása, oktató-felvilágosító, prevenciós tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. A fejlesztések által műszakilag, illetve a szakma szabályainak maximálisan megfelelő rendelők, tanácsadók kerülnek kialakításra. A fejlesztések megtervezésekor a szükséges szakmai egyeztetések az érintett egészségügyi szolgálatokkal megtörténtek, az eszközlista az adott szolgálatra speciálisan lett kialakítva, figyelembe véve az ellátottak problémáit, igényeit.

Megvalósulási helyszínek:
-    Köztársaság út hrsz.:11378/22. ingatlanon bruttó 300m2-es új épületbe integráljuk az egészségügyi alapellátás két szereplőjét, háziorvosi praxisokat (2 db) és védőnői szakszolgálatokat (2 db). A földmunkálatok javában zajlanak a helyszínen. Az ide áttelepítendő szolgálatok számára jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő hely. Jelenlegi működési helyeik – a háziorvosi rendelők esetében a Köztársaság út 3., a védőnők esetében a Kodály tér 4. - nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak – munkaállomások száma nem bővíthető, akadálymentes megközelíthetőség, használhatóság nem alakítható ki –, és átalakításokkal sem tehetők alkalmassá a szükséges funkciók fogadására.
A beruházás várható költségigénye: 109 millió Ft.
Az épülethez OÉTK előírás szerinti mennyiségű parkoló kerül kialakításra (köztük 2 mozgássérült). A projektelem révén a városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek összesen 1 217 m2, melyből 1000 m2 az új építésű ingatlan környezetének rendbetétele, 217 m2 pedig akadálymentes (köztük 2 mozgássérült) parkoló kialakítása ugyancsak az új helyszínen.
-    A Gál István lakótelepen 4 felnőtt orvosi rendelő felújítására került sor. A munkálatok 2017. novemberében fejeződtek be és a felújított épület átadásra került.
-    Felsőgallán a felújítással 1 gyermekorvosi praxist, valamint 3 védőnői szolgálat volt érintett. A gyermekorvos és védőnők egy új, felújított rendelőbe költözhetnek, a Szabadság tér 12. szám alá. A munkálatokat 2018. áprilisában fejezték be. A beruházással megoldjuk az egészséges (védőnői szolgáltatást igénybe vevő) és az orvosi rendelésre érkező beteg gyermekek elkülönítését, továbbá a védőnői szolgálat ÁNTSZ előírásoknak megfelelő kialakítását is.
Mindhárom helyszínen a működéshez szükséges eszközfejlesztés is megvalósul. Az új eszközökkel, szűrő-programok bevezetésével a korai felismerést, a gyógyulási szakasz rövidülését, preventív szemlélet kialakítását célozzuk. A beszerezni kívánt eszközök között a sürgősségi ellátást szolgáló eszközök (defibrillátor) mellett megjelennek a diagnosztikus eszközök (INR meghatározó), melyek magasabb színvonalú ellátást képviselnek. Ezáltal már az alapellátás szintjén lehetővé válik több olyan vizsgálat elérése, melyet eddig csak szakellátás keretein belül lehetett megtalálni. Mindez az esélyegyenlőség, a szolgáltatásokhoz való jobb és egyenlő hozzáférés tekintetében is pozitív változásokat eredményez. A szűrőprogramokkal (dermatoscop, méhnyakszűrő állomás) a lakosság egészségi állapota javítható. A projekt keretében egyszerre fejlesztjük az infrastrukturális és szakmai részt, így hatékonyabb szolgáltatást tudunk kialakítani, így építeni tudunk az alapellátásban dolgozók tudásbázisára. Az eszközfejlesztés vonzataként a fekvőbeteg ellátással szorosabb együttműködés kialakítása válik lehetővé, a kórházi bent fekvés lerövidíthető.
A szép, új motiváló környezet megteremtésével és a korszerűbb szakmai eszközök beszerzésével, a hatásos eljárások eredményes alkalmazását tesszük lehetővé. A modern eszközökkel, valamint a szűrőprogramok bevezetésével a betegség korai felismerését célozzuk, mely a gyógyulási szakasz rövidülését, az egészség gyorsabb visszanyerését eredményezi. Az alapellátásban lehetővé válik a preventív szemlélet kialakítása.
A szakmai fejlesztésekkel már az alapellátás szintjén lehetővé válik több olyan vizsgálat elérése, melyet eddig csak szakellátás keretein belül lehetett megtalálni. Itt az esélyegyenlőségben történő pozitív változás kiemelendő.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. IV. né. – 2018. III. né.

Archívum

Felsőgallai Egészségház:

Gál István lakótelep orvosi rendelő:

Köztársaság úti új orvosi rendelő: