Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben - TOP-6.6.1-16-TB1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben
A szerződött támogatás összege: 186.139.753 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja:
A projekt a Dózsakerti egészségügyi alapellátás fejlesztését célozza, mely keretében új épületbe kerül a 2 gyermek háziorvosi rendelő és a 2 védőnői szolgálat. Jelen projekt megvalósításánál nagy hangsúlyt fordítunk a lakosság közvetlen környezetében biztosított alapvető szűrővizsgálatoknak és egészségügyi állapotfelmérésnek, melynek kiemelt prevenciós szerepe van a lakosság egészségmegőrzésében.
A projekt céljai illeszkednek Tatabánya Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott céljaihoz, hozzájárulva Dózsakert városrész számára az alközponti – elsősorban egészségügyi - funkció erősítéséhez. A fejlesztés keretében közfinanszírozott, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi ellátások kerülnek kialakításra jelenleg más funkciót betöltő épületben. A belső kivitelezési tevékenységek mellett külső fejlesztések is megvalósulnak, ezen belül parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhelyek kerülnek kialakításra. A projekt megvalósításához eszközbeszerzés is kapcsolódik, továbbá a felújított, komfortosabb rendelők, várók, kiszolgáló helyiségek funkcionalitásához szükséges bútorok beszerzését is magában foglalja.

A fejlesztés helyszíne:
•    Réti utca 83., HRSZ: 8057 szám alatt található ingatlanban kerülnek kialakításra az új házi gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálatok. Az ingatlan teljes körű átalakításával, felújításával alakítható ki a szükséges két orvosi rendelő, az asszisztensek munkaszobái, egy mozgáskorlátozott, valamint egy ügyfél vizesblokk, a személyzet részére öltöző és vizesblokk, illetve a minimum feltételekhez szükséges további helyiségek.

Az új eszközökkel, szűrő-programok bevezetésével a korai felismerést, a gyógyulási szakasz rövidülését, preventív szemlélet kialakítását célozzuk. A beszerezni kívánt eszközök között megtalálható a beteghívó rendszer kialakítása, amely hozzájárul az Európai Uniónak megfelelő magasabb színvonalú ellátás nyújtásának. A beszerzendő eszközök által az alapellátás szintjén lehetővé válik több olyan vizsgálat elérése, melyet eddig csak szakellátás keretein belül lehetett megtalálni. Mindez az esélyegyenlőség, a szolgáltatásokhoz való jobb és egyenlő hozzáférés tekintetében is pozitív változásokat eredményez. A szűrőprogramokkal a lakosság egészségi állapota javítható.
A projekt keretében egyszerre fejlesztjük az infrastrukturális és szakmai részt, így hatékonyabb szolgáltatást tudunk kialakítani, támaszkodva az alapellátásban dolgozók tudásbázisára. Az eszközfejlesztés vonzataként egy bababarát, gyermekközpontú rendelő fogja fogadni az ellátottakat, továbbá az ott dolgozók munkafeltételei is jelentősen javulni fognak.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31. 
A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700/315-ös mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)