Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán- EFOP-1.9.9-17-2017-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei
Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán
A szerződött támogatás összege: 26 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
 

Tatabánya önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a bölcsődei szakemberállomány szakmai fejlesztésére. A „Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán” című, EFOP-1.9.9-17-2017-00001 azonosítószámú projekt a zenei nevelés kultúrájának fejlesztését, kompetenciafejlesztést, valamint a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutását teszi lehetővé.

Az uniós forrásnak köszönhetően a fejlesztés eredményeként, a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhely- és telephely intézményeiben dolgozó kisgyermeknevelők (68 fő) egy képzés keretében elsajátítják a Ringató módszertanát, melyet a munkájuk során hasznosítani tudnak majd. Célunk, hogy a projektbe bevont valamennyi kisgyermeknevelő képessé váljon a zenei nevelés eszközeivel fejleszteni a gyermekek zenei és nyelvi készségeit. Minden csoportban rendszeresen kapjon teret az ének, a zene és ez szervesen kapcsolódjon a gyermekek mozgáskultúrájának gazdagításához, a mozgásfejlesztéshez.

A családoknak és a kisgyermekeknek szervezett Ráhangoló nevezetű programsorozatban szerepet kap a zenei kultúra fejlesztése. Szeretnénk a 0-3 éves korosztály számára játékos formában bemutatni a zenét, különböző dalokon és hangszereken keresztül. Néptánc tanulása közben a gyermekek olyan népdalokat ismerhetnek meg, amelyek később, óvodás vagy iskolás éveikben is vissza, visszatérhetnek. A tánc fejleszti a gyermekek ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást és a mozgáskoordinációt, amely a mindennapi élet számos területén fontos lesz számukra. Nem csak a bölcsődés gyermekeket, de a családtagjaikat is megismertetjük a klasszikus zene szeretetével és a zene alapjaival, melyet úgynevezett „Baba koncertek” keretében szervezünk meg, délutáni időpontokban a Bölcsődék területén.

A megfogalmazott célok elérése érdekében lényeges, hogy az intézményben foglalkoztatott kisgyermeknevelők megfelelő elméleti, pedagógiai tudással rendelkezzenek, ezért támogatjuk azon törekvéseiket, hogy bekapcsolódjanak a kisgyermeknevelők főiskolai képzésébe. 8 fő jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő 3 tantárgyból fog új érettségit tenni, aminek köszönhetően sikeresen felvételizhetnek a főiskolai csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra.

A magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozza a projekt. Az új eszközök az egyén sajátosságaihoz alkalmazkodva fejlesztik a gyermekek testi, kognitív és viselkedési szokásait, koordinációs képességeit, ritmusérzéküket, valamint hozzájárulnak a téri-tájékozódás fejlesztéséhez is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország Költségvetése társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700/315-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)

Eszközök birtokbevétele:

Ringató képzés 2018.07.03:

Ringató képzés 2018. 08.23: