Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. - TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán I.”

A szerződött támogatás összege:302 786 326 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés szakmai tartalma:
A Tatabányai Egyesített Bölcsődék telephelyei Tatabánya Megyei Jogú Város egy-egy lakónegyedében nyújtják szolgáltatásaikat. A bölcsődék a lakótelepek környezetében az 1960-as, 1970-es és 1980-as években épültek fel. Jelen projektben az öt feladat-ellátási helyből két intézmény infrastrukturális és szakmai fejlesztése, a meglevő férőhelyek felújítása, korszerűsítése, a fejlesztést elősegítő terek kialakítása, felújítása történt meg.

A fejlesztés által érintett megvalósítási helyszínek:
-    Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézmény
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. (11310 hrsz.);

-    Tatabányai Egyesített Bölcsődék Dózsakerti Bölcsőde
2800 Tatabánya, Dózsa György u. 54. (8138 hrsz.).

1. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézmény Tatabánya város Újváros központjában elhelyezkedő 108 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 10 csoporttal működő bölcsődéje. Alapító Okirata szerint ellátja a bölcsődei, a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményi alapfeladatot, valamint vállalja a befogadó elvű nevelési gyakorlat megvalósítását és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-gondozását. A bölcsőde 10 gondozási egységgel működik, melyből két egységben látja el a sajátos nevelési igényű gyermekeket, továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését.

A beavatkozás révén férőhely felújításra – beleértve az épületgépészetet – került sor, valamint a szocializációt, a mozgásfejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése valósult meg, a következő tartalmi beavatkozások mentén:
-    új eszközök beszerzése;
-    elavult eszközök cseréje;
-    a bölcsődei nevelés-gondozás szabályairól szóló módszertani levelekben meghatározott tárgyi feltételek biztosítása;
-    a felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint szószoba kialakítása;
-    beépített szekrények cseréje a csoportszobában;
-    nagymozgást fejlesztő eszközök (mozgásfejlesztő eszközkészlet, egyensúlyozó készlet, masszázsút, habszivacs akadálypálya, csúszka, pávaszem, trambulin) beszerzése;
-    lépcsős és térszabad pelenkázó biztosítása;
-    pihenősarok kialakítása, felszerelése: gyermek heverő, babzsák, szőnyeg a csoportszobákban;
-    udvari homokozós kocsi, babaház beszerzése.

Az új eszközök hozzájárulnak a szakmai programban megfogalmazott nagymozgások fejlesztéséhez, a mozgásformák biztonságos végrehajtásához, a testtudatosság fejlesztéséhez, a lateralitás fejlesztéshez, a gyermekek alapmozgásának kialakulásának segítéséhez.
A mikro-csoportban történő tevékenykedtetéséhez szükséges, hogy egy időben több eszköz álljon a gyermekek rendelkezésére. A gyermekek sajátosságaihoz alkalmazkodva fejlesztik a gyermek testi, kognitív és viselkedési funkcióit, segítik a gyermekek célzott fejlesztését. Használatukkal fejleszthető a gyermekek koordinációs képessége, ritmusérzéke. A mozgásfejlesztő eszközök a mozgásfogyatékos, megkésett mozgásfejlődésű gyermekek mozgáskoordinációs, egyensúlyi, téri tájékozódás fejlesztéséhez járulnak hozzá. Az eszközök a régi, elavult eszközök helyett kerülnek beszerzésre, a gyermeklétszámhoz mérten, illetve olyan új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek az újszerű, komplex fejlesztést szolgálják.

Műszaki beavatkozások:
1. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézmény
Az energiahatékonysági intézkedések keretében a rendszeresen beázó, eredetileg lapostetős épületre, az elöregedett meglevő tető vízszigetelés helyett alacsonyhajlású magastetőt építettünk, hőszigeteléssel együtt.
A nyílászárókat kicseréltük, a homlokzat hőszigetelést kapott. Ezzel egyidejűleg a pavilonok bejáratait is átalakítottuk, valamint babakocsi tároló, új szélfogó és előtető került kialakításra.
A belső felújítás során a csoportszobákban a korábbi padlóburkolatokat antibakteriális PVC burkolatra cseréltük.
A vizesblokkok is felújításra kerültek, a víz-szennyvízvezetékek, a szaniterek, a csaptelepek és egyéb vizes szerelvények cseréje is megvalósult.
A fűtési vezetékeket, radiátorokat lecseréltük és szabályozhatóvá tettük, ezzel egyidejűleg az új radiátorokhoz burkolat készült.
A villamos hálózat és kapcsolódó szerelvényeinek teljes felújítása megtörtént (vezetékek cseréje, főelosztó cseréje, kapcsolók, dugaljak cseréje).
Az akadálymentesítés során egy akadálymentes vizesblokk került kialakításra, és a bejáratok akadálymentesítése is megtörtént.

2. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Dózsakerti Bölcsőde Tatabánya város Dózsakert városrészében elhelyezkedő 96 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 8 csoporttal működő bölcsődéje. Alapító Okirata szerint ellátja a bölcsődei, a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményi alapfeladatot.

A szakmai tartalomfejlesztés révén férőhely felújításra – beleértve az épületgépészetet – került sor, valamint a szocializációt, a mozgásfejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése valósult meg, a következő tartalmi beavatkozások mentén:
-    új eszközök beszerzése;
-    az elavult eszközök cseréje;
-    a bölcsődei nevelés-gondozás szabályairól szóló módszertani levelekben meghatározott tárgyi feltételek biztosítása;
-    a felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint sószoba kialakítása;
-    beépített szekrények cseréje a csoportszobában;
-    lépcsős pelenkázó biztosítása, valamint
-    a gyermeki kreativitás megőrzésének érdekében és kibontakoztatására csoportszobai játékok és játékeszközök beszerzése: egyensúlyozó készlet, akadálypálya, habszivacs pálya, félgömb, terápiás labda, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, szabályjátékok, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
-    udvari babaház beszerzése.

A beszerzett eszközök hozzájárulnak a szakmai programban megfogalmazott nagymozgások fejlesztéséhez, a mozgásformák biztonságos végrehajtásához, a testtudatosság fejlesztéséhez, a lateralitás fejlesztéshez, a gyermekek alapmozgásának kialakulásának segítéséhez.
A mikro-csoportban történő tevékenykedtetéséhez szükséges, hogy egy időben több eszköz álljon a gyermekek rendelkezésére, melyek a gyermekek sajátosságaihoz alkalmazkodva fejlesztik a gyermek testi, kognitív és viselkedési funkcióit, segítik a gyermekek célzott fejlesztését. Használatukkal fejleszthető a gyermekek koordinációs képessége, ritmusérzéke. A mozgásfejlesztő eszközök a mozgásfogyatékos, megkésett mozgásfejlődésű gyermekek mozgáskoordinációs, egyensúlyi, téri tájékozódás fejlesztéséhez járulnak hozzá. Az eszközök a régi, elavult eszközök helyett kerülnek beszerzésre, a gyermeklétszámhoz mérten, illetve olyan új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek az újszerű, komplex fejlesztést szolgálják.

Műszaki beavatkozások:
2. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Dózsakerti Bölcsőde
Az udvari fektető-terasz burkolatát megújítottuk.
Kicseréltük a homlokzati nyílászárókat, ahol ez korábban nem történt meg, és ezzel együtt az összes épületrészt homlokzati hőszigeteléssel láttuk el.
A belső felújítás során a csoportszobákban a padlóburkolatokat antibakteriális PVC burkolatra cseréltük, továbbá megújultak vizesblokk is.
A fűtési rendszer felújítása során a fűtési vezetékeket, radiátorokat lecseréltük, és szabályozhatóvá tettük, ezzel egyidejűleg az új radiátorokhoz burkolat készült.
A villamos hálózat és a kapcsolódó szerelvényeinek teljesen megújultak (vezetékek cseréje, főelosztó cseréje, kapcsolók, dugaljak cseréje) tervezett.
Projektarányos akadálymentesítésre került sor.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A kiemelt célok egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 0-3 éves korosztály bölcsődei elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat. A tervezett beavatkozás egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyel a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítva ezzel a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

A tervezett bölcsődei fejlesztési célok a komplexitásra törekszenek, így azok az energetikai – elektromos, gépészeti –, valamint az egyéb felújítási szükségletekre is reagálnak. Egyúttal a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozzák.

A projekt befejezési dátuma: 2017. IV. negyedév

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-771
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu

 

Archívum