Óvodafejlesztés Tatabányán – Arany János Óvoda - TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Óvodafejlesztés Tatabányán – Arany János Óvoda
A szerződött támogatás összege: 214 503 740 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja:
A város kiemelt céljainak egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 3-6 éves korosztály óvodai elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése és minőségi megújítása. Cél, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat. A tervezett fejlesztés egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába.

A fejlesztések kiemelt figyelmet fordítanak a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintettel arra, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének megakadályozására. A város által tervezett óvodai fejlesztési célok a komplexitásra törekszenek, így azok energetikai, valamint bővítési és felújítási szükségletekre is reagálnak. Ezen kívül a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozzák.

A fejlesztés helyszíne:
Jelen projekt keretében az Arany János Óvoda Székhelyintézménye infrastrukturális és szakmai fejlesztése valósul meg. A megvalósítási helyszín: Arany János Óvoda, Tatabánya, Vadász utca 22. (Helyrajzi szám: 8056). A projekt részeként az óvoda épületének bővítésére is lehetőség nyílik, ugyanis az óvoda egy épületben van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonban álló, jelenleg használaton kívüli volt csecsemőotthonnal, aminek vagyonkezelője Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ennek a megvalósulási helyszíne: Tatabánya, Réti utca 83. (Helyrajzi szám: 8057)

A projekt műszaki-szakmai tartalma:
•    Az óvoda jelenlegi épületének felújítása, az óvodai funkció területének bővítése az összekötő szárny és a használaton kívüli szárny egy részének beépítésével valósul meg.
•    Az új épületszárnyban tornaszoba kerül kialakításra a hozzá tartozó szertárral.
•    Az összekötő szárnyban gyermek mosdó, sószoba, irattár, nevelőtestületi és könyvtárszoba, kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra.
•    Az óvoda jelenlegi területén a meglévő helyiségek felújítása mellett fejlesztő és mozgásfejlesztő szobákat, fogadóórák tartására alkalmas helyiséget, óvodai eszközök tárolására alkalmas helyiségeket hozunk létre.
•    A tornaszoba felszereltsége új eszközök beszerzésével bővül: tornapad, tornaszőnyeg, bordásfal, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök.
•    Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések beszerzésére is sor kerül.
•    Energetikai felújítást valósítunk meg az egész épületre vonatkozóan (külső homlokzati falak, zárófödém/tető, lábazat hőszigetelése; régi nyílászárók cseréje).
•    Valamint projektarányos akadálymentesítés is része a projektnek.

A megvalósítási helyszín:
Arany János Óvoda, Tatabánya, Vadász utca 22. (Helyrajzi szám: 8056).
Tatabánya, Réti utca 83. (Helyrajzi szám: 8057).

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700/314-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)