Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem – a tatabányai szakasz és csatlakozások kiépítése - TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei
Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Általér-völgyi kerékpárút II. ütem
– a tatabányai szakasz és csatlakozások kiépítése
A szerződött támogatás összege: 733 272 730 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja:
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Programja célkitűzései között kiemelt célként szerepel, hogy a közlekedésfejlesztési program megvalósítása révén egészséges, fenntartható városi környezetet alakítson ki. E célkitűzéshez kapcsolódó fejlesztések több területen, 2014-2020 között valósulnak meg. A kerékpáros közlekedés elterjedését ösztönző infrastruktúra fejlesztések két, nagy léptékű, jelentős forrásigényű projekt révén segítik a cél elérését: 2016-18 között a Bánhida és Dózsakert városrészek komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése, (mintegy 5,1 km hosszú kerékpáros létesítmény kialakítása), majd (ezzel párhuzamosan) 2017-2020 között az Által-ér völgyi kerékpárút tatabányai szakasza és az arra bekötő 4 kerékpárút-csatlakozás kiépítése, mintegy 6,3 km hosszú létesítmény kialakításával.

A fejlesztés fő célja, hogy a meglévő kerékpárút hálózati elemekhez, és a kialakítás alatt lévő Bánhida és Dózsakert kerékpárúthoz csatlakozó új kerékpáros nyomvonalat alakítsunk ki az Által-ér mentén. A hivatásforgalmú kerékpározást, a környezetbarát, fenntartható közlekedési mód elterjedését ösztönző fejlesztéseink jelen pályázatban érintett ütemének megvalósításával a várost átszelő Által-ér völgyi kerékpárút tatabányai szakaszának és négy csatlakozásnak kialakítása történik meg.

A tervezett kerékpáros létesítmény a Környe és Oroszlány irányából érkező kerékpárút Tatabánya közigazgatási határánál lévő csatlakozó pontjától az Erőműi-tó keleti oldalán elvezetve csatlakozik a városi kerékpárút hálózatba, illetve új nyomvonalon halad több városrész felé. A nyomvonalról négy helyen leágazást alakítunk ki a Dózsakert, a Millenium lakópark, Kertváros városrész és a Tatabánya-Környe Ipari Park irányába. A létesítmény egyaránt tartalmaz majd kerékpárutat és kerékpáros barát mellékutat, valamint további kerékpáros létesítményeket, műtárgyakat.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 30.

A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700 314-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)